آفت سن گندم در ۴۵ هزار هکتار مزرعه گندم استان اصفهان کنترل و پیشگیری شد

آفت سن گندم

آفت سن گندم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مقابله و کنترل آفت سن گندم در ۴۵ هزار هکتار مزرعه گندم در استان اصفهان خبر داد و گفت: ۵۰ درصد بیشتر نسبت به سال گذشته از این آفت پیشگیری شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان از مقابله و کنترل آفت سن گندم در ۴۵ هزار هکتار مزرعه گندم در استان اصفهان خبر داد و گفت: ۵۰ درصد بیشتر نسبت به سال گذشته از این آفت پیشگیری شد.

آفت سن گندم
آفت سن گندم

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه امسال اقداماتی از جمله دیده‌بانی، پیش آگاهی، کنترل، سم‌پاشی به موقع و آموزش به کشاورزان صورت گرفت گفت: 50 درصد بیشتر از پارسال از این آفت پیشگیری شد و مزارع کمتر خسارت دیدند.

وی تصریح کرد: در مقابله و کنترل آفت کرم خراط نیز اقداماتی صورت گرفت و بر این اساس در حدود 500 هکتار عملیات پیشگیری و کنترل آفت کرم خراط باغات گردو انجام شد.

شیشه‌فروش ادامه داد: عملیات پیشگیری و کنترل این کرم به صورت  پایلوت در خوانسار و گلپایگان و سپس در کل استان هم صورت گرفت.

وی با اشاره به کنترل آفت ملخ در  6 شهرستان استان اظهار کرد: در سال جاری به طرق مختلف از جمله سم‌پاشی و ردیابی با 10 هزار ملخ ایتالیایی، مراکشی و بومی مبارزه شد.