پایان دوره مربیگری درجه سه تیراندازی در اصفهان

تیراندازی

تیراندازی

به نقل از روابط عمومی هیات تیراندازی استان اصفهان

پایان دوره مربیگری درجه سه تیراندازی در اصفهان

دوره مربیگری درجه سه تفنگ و تپانچه بادی اصفهان پایان یافت.

 تیراندازی
تیراندازی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ به نقل از روابط عمومی هیات تیراندازی استان اصفهان، دوره مربیگری درجه سه اهداف ثابت که از 13 مرداد آغاز شده بود، دیروز به پایان رسید.

مدرس این دوره، آقای اسدی از مدرسان فدراسیون تیراندازی بود.

در این دوره 22 نفر شرکت کردند و در پایان از آنها آزمون کتبی و عملی گرفته شد.

این دوره به همت هیات تیراندازی استان در سالن تیراندازی شهید زرین اصفهان برگزار شد.