پایان عملیات بازسازی و احیای گذر تاریخی نراقی ها در کاشان

گذر تاریخی نراقی ها

گذر تاریخی نراقی ها

مدیر منطقه یک شهرداری کاشان

پایان عملیات بازسازی و احیای گذر تاریخی نراقی ها در کاشان

عملیات بازسازی و احیای گذر تاریخی نراقی ها در کاشان پایان یافت.

 گذر تاریخی نراقی ها
گذر تاریخی نراقی ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اصفهان ؛ محمد حسین واحدیان مدیر منطقه یک شهرداری کاشان گفت: برای برای بازسازی این مسیر گردشگری شامل کف سازی و بدنه سازی به مساحت 900 مترمربع افزون بر دو میلیارد ریال هزینه شده است.