آکار: به کودتاچیان گفتم اشتباه می‌کنند

آکار: به کودتاچیان گفتم اشتباه می‌کنند

خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در بازجویی‌هایش که متن آن منتشر شده اعلام کرد: من تلاش کردم که کودتاچیان را قانع کنم که خون نریزند اما موفق نشدم. وی ادامه داد: محمد دیشلی، یکی از چهره‌های اصلی در میان کودتاچیان به من گفت ما همه را بازداشت خواهیم کرد. او گفت، در حال حاضر عملیات آغاز شده است دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. من پس از این اظهارات در ابتدا نتوانستم درک کنم اما پس از مدتی دریافتم که منظور از عملیات کودتا است به همین خاطر عصبانی شدم و گفتم شما چه غلطی می‌کنید؟ کدام عملیات؟ آیا احمق هستید؟ این کار را انجام ندهید. من هیچ کاری با کسانی که در چنین ماجرایی دخیل شده‌اند ندارم. آکار كه به همراه تمام فرماندهان نظامی، ارتش توسط معاونان، دستیاران خود در شب کودتا به گروگان گرفته شده بودند گفت: من به آنها اعلام کردم که در مسیر اشتباهی هستند و این یک “باتلاق بسیار بزرگ” است و از آنها خواستم که مردانگی نشان داده و این ماجرا را به پایان برسانند. همچنین ژنرال هاکان اوریم به من گفت که اگر من بخواهم می‌توانم با گولن گفت‌وگو کنم اما من در پاسخ هرگونه گفت‌وگو با هر کسی را رد کردم. آکار در ادامه افزود که در آن شب با آکین اوزتورک، فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش ترکیه گفت‌وگو کردند. من از وی خواستم که نظر سربازان را در مورد انجام کودتا تغییر دهم. من به آنها گفتم فریب مردم دیگر بس است.

آکار: به کودتاچیان گفتم اشتباه می‌کنند

خلوصی آکار، رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه در بازجویی‌هایش که متن آن منتشر شده اعلام کرد: من تلاش کردم که کودتاچیان را قانع کنم که خون نریزند اما موفق نشدم. وی ادامه داد: محمد دیشلی، یکی از چهره‌های اصلی در میان کودتاچیان به من گفت ما همه را بازداشت خواهیم کرد. او گفت، در حال حاضر عملیات آغاز شده است دیگر راه بازگشتی وجود ندارد. من پس از این اظهارات در ابتدا نتوانستم درک کنم اما پس از مدتی دریافتم که منظور از عملیات کودتا است به همین خاطر عصبانی شدم و گفتم شما چه غلطی می‌کنید؟ کدام عملیات؟ آیا احمق هستید؟ این کار را انجام ندهید. من هیچ کاری با کسانی که در چنین ماجرایی دخیل شده‌اند ندارم. آکار كه به همراه تمام فرماندهان نظامی، ارتش توسط معاونان، دستیاران خود در شب کودتا به گروگان گرفته شده بودند گفت: من به آنها اعلام کردم که در مسیر اشتباهی هستند و این یک “باتلاق بسیار بزرگ” است و از آنها خواستم که مردانگی نشان داده و این ماجرا را به پایان برسانند. همچنین ژنرال هاکان اوریم به من گفت که اگر من بخواهم می‌توانم با گولن گفت‌وگو کنم اما من در پاسخ هرگونه گفت‌وگو با هر کسی را رد کردم. آکار در ادامه افزود که در آن شب با آکین اوزتورک، فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش ترکیه گفت‌وگو کردند. من از وی خواستم که نظر سربازان را در مورد انجام کودتا تغییر دهم. من به آنها گفتم فریب مردم دیگر بس است.

آکار: به کودتاچیان گفتم اشتباه می‌کنند

خرید بک لینک رنک 5

استخدام آموزش و پرورش