احتمال غیبت والیبالیست‌ها در رژه المپیک

احتمال غیبت والیبالیست‌ها در رژه المپیک
با توجه به اینکه تیم‌ملی والیبال به عنوان اولین گروه راهی ریو می‌شوند، لباس‌های جدید آنها برای مراسم رژه هنوز آماده نیست و این احتمال وجود دارد آنها در رژه روز افتتاحیه غایب باشند.

احتمال غیبت والیبالیست‌ها در رژه المپیک

با توجه به اینکه تیم‌ملی والیبال به عنوان اولین گروه راهی ریو می‌شوند، لباس‌های جدید آنها برای مراسم رژه هنوز آماده نیست و این احتمال وجود دارد آنها در رژه روز افتتاحیه غایب باشند.
احتمال غیبت والیبالیست‌ها در رژه المپیک

دانلود فیلم جدید