اوبامیانگ: نمایش خوبی مقابل یونایتد داشتیم

اوبامیانگ: نمایش خوبی مقابل یونایتد داشتیم
پیر امریک اوبامیانگ، مهاجم دورتموند، پس از پیروزی 4-1 تیمش مقابل منچستریونایتد، خریدهای جدید زردها را مورد ستایش قرار داد.

اوبامیانگ: نمایش خوبی مقابل یونایتد داشتیم

پیر امریک اوبامیانگ، مهاجم دورتموند، پس از پیروزی 4-1 تیمش مقابل منچستریونایتد، خریدهای جدید زردها را مورد ستایش قرار داد.
اوبامیانگ: نمایش خوبی مقابل یونایتد داشتیم

خرید رنک

ترانه