با دقت تحولات ترکیه را دنبال می‌کنیم

با دقت تحولات ترکیه را دنبال می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمود علوی گفت: نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در حد ضرورت به حال آماده‌باش درآمده‌اند و مرزها در کنترل کامل است. وزیر اطلاعات افزود: برای ترکیه آرزوی امنیت و ثبات می‌کنیم.

با دقت تحولات ترکیه را دنبال می‌کنیم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمود علوی گفت: نیروهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی در حد ضرورت به حال آماده‌باش درآمده‌اند و مرزها در کنترل کامل است. وزیر اطلاعات افزود: برای ترکیه آرزوی امنیت و ثبات می‌کنیم.

با دقت تحولات ترکیه را دنبال می‌کنیم

گوشی موبایل