شهادت یک آتش‌نشان در اطفاء حریق

شهادت یک آتش‌نشان در اطفاء حریق

سید جلال ملکی  دراین باره گفت: در ساعت 1:25 بامداد امروز یک مورد حریق ساختمان مسکونی به سامانه 125 اطلاع داده شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان چهار ایستگاه را به همراه تجهیزات مربوطه به محل حادثه واقع در بلوار لاله شرقی، خیابان پژوهنده اعزام کرد.ملکی با بیان اینکه سه گروه حریق و یک گروه نجات به محل اعزام شدند گفت: با حضور عوامل آتش نشانی در محل مشاهده شد که حریق در یک ساختمان چهار طبقه با یک طبقه زیرزمین رخ داده و کانون اصلی آتش نیز واحدی 70 متری در زیرزمین این ساختمان است. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه دود زیادی طبقات فوقانی را فرا گرفته بود گفت: آتش نشانان با تقسیم شدن به دو گروه همزمان عملیات نجات و اطفاء حریق را آغاز کرده و یک گروه از آتش نشانان با مراجعه به طبقات 15 نفر از ساکنان این ساختمان مسکونی را از میان دود و آتش نجات دادند.ملکی با بیان اینکه در گزارش‌ ساکنان اعلام شد که یک نفر نیز در زیرزمین این ساختمان یعنی در کانون آتش محبوس شده است گفت: همزمان با عملیات نجات در طبقات بالایی تعدادی از آتش نشانان به زیرزمین رفته و در حال جستجو برای یافتن فرد محبوس شده بودند که ناگهان یکی از آتش نشانان بر روی زمین افتاد. وی با بیان اینکه عوامل آتش نشانی عملیات خود را ادامه دادند اظهار کرد: این آتش نشان 36 ساله نیز بلافاصله به بیمارستان انتقال داده شد و تحت درمان قرار گرفت.ملکی با بیان اینکه دقایقی بعد آتش نشانان جسم بیهوش زنی 89 ساله را از زیرزمین خارج کردند افزود: پس از تحویل این زن به عوامل اورژانس مرگ وی تایید و اعلام شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: متاسفانه ساعاتی بعد از بیمارستان نیز خبر رسید که همکارمان به نام “علی قانع” که 36 سال سن داشته و متاهل نیز بود جان خود را از دست داده است.ملکی با بیان اینکه آتش نشانان پس از ایمن سازی محل به عملیات خود خاتمه دادند گفت: علت این حادثه و همچنین علت شهادت همکارمان در دست بررسی است.

شهادت یک آتش‌نشان در اطفاء حریق

سید جلال ملکی  دراین باره گفت: در ساعت 1:25 بامداد امروز یک مورد حریق ساختمان مسکونی به سامانه 125 اطلاع داده شد. به دنبال آن ستاد فرماندهی، آتش نشانان چهار ایستگاه را به همراه تجهیزات مربوطه به محل حادثه واقع در بلوار لاله شرقی، خیابان پژوهنده اعزام کرد.ملکی با بیان اینکه سه گروه حریق و یک گروه نجات به محل اعزام شدند گفت: با حضور عوامل آتش نشانی در محل مشاهده شد که حریق در یک ساختمان چهار طبقه با یک طبقه زیرزمین رخ داده و کانون اصلی آتش نیز واحدی 70 متری در زیرزمین این ساختمان است. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با بیان اینکه دود زیادی طبقات فوقانی را فرا گرفته بود گفت: آتش نشانان با تقسیم شدن به دو گروه همزمان عملیات نجات و اطفاء حریق را آغاز کرده و یک گروه از آتش نشانان با مراجعه به طبقات 15 نفر از ساکنان این ساختمان مسکونی را از میان دود و آتش نجات دادند.ملکی با بیان اینکه در گزارش‌ ساکنان اعلام شد که یک نفر نیز در زیرزمین این ساختمان یعنی در کانون آتش محبوس شده است گفت: همزمان با عملیات نجات در طبقات بالایی تعدادی از آتش نشانان به زیرزمین رفته و در حال جستجو برای یافتن فرد محبوس شده بودند که ناگهان یکی از آتش نشانان بر روی زمین افتاد. وی با بیان اینکه عوامل آتش نشانی عملیات خود را ادامه دادند اظهار کرد: این آتش نشان 36 ساله نیز بلافاصله به بیمارستان انتقال داده شد و تحت درمان قرار گرفت.ملکی با بیان اینکه دقایقی بعد آتش نشانان جسم بیهوش زنی 89 ساله را از زیرزمین خارج کردند افزود: پس از تحویل این زن به عوامل اورژانس مرگ وی تایید و اعلام شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران ادامه داد: متاسفانه ساعاتی بعد از بیمارستان نیز خبر رسید که همکارمان به نام “علی قانع” که 36 سال سن داشته و متاهل نیز بود جان خود را از دست داده است.ملکی با بیان اینکه آتش نشانان پس از ایمن سازی محل به عملیات خود خاتمه دادند گفت: علت این حادثه و همچنین علت شهادت همکارمان در دست بررسی است.

شهادت یک آتش‌نشان در اطفاء حریق

خبرگزاری مهر