بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم

بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم
رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: یکی از اهداف تروریسم آسیب زدن به بافت اجتماعی منحصر به فرد سوریه است.
۲۰:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم

رئیس جمهور سوریه تاکید کرد: یکی از اهداف تروریسم آسیب زدن به بافت اجتماعی منحصر به فرد سوریه است.
۲۰:۴۴ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۴ مرداد


بشار اسد: آسیب زدن به بافت اجتماعی سوریه از اهداف تروریسم

خرید بک لینک رنک 2

عکس های جدید