زلاتان، خدای منچستر (کارتون)

زلاتان، خدای منچستر (کارتون)
زلاتان ابراهیموویچ در اظهار نظر جدیدش، خود را خدای منچستر معرفی کرد.

زلاتان، خدای منچستر (کارتون)

زلاتان ابراهیموویچ در اظهار نظر جدیدش، خود را خدای منچستر معرفی کرد.
زلاتان، خدای منچستر (کارتون)

خبر دانشجویی