اعلام برنامه مسابقات تیم فوتبال هفت نفره

اعلام برنامه مسابقات تیم فوتبال هفت نفره
تیم ملی فوتبال هفت نفره که برای کسب سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۱۷ آرژانتین آماده می شود، آخرین اردوی آماده سازی برای حضور در این رقابت ها را از امروز آغاز می کند.

اعلام برنامه مسابقات تیم فوتبال هفت نفره

تیم ملی فوتبال هفت نفره که برای کسب سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۱۷ آرژانتین آماده می شود، آخرین اردوی آماده سازی برای حضور در این رقابت ها را از امروز آغاز می کند.
اعلام برنامه مسابقات تیم فوتبال هفت نفره

ورزشی