تمرینات فشرده لی اولیویرا؛ دروازه‌بان سپاهان

تمرینات فشرده لی اولیویرا؛ دروازه‌بان سپاهان
دروازه‌بان سپاهان که کشف دیگر عبدالله ویسی از برزیل است، در حال آماده‌سازی لیگ خود برای لیگ شانزدهم است.

تمرینات فشرده لی اولیویرا؛ دروازه‌بان سپاهان

دروازه‌بان سپاهان که کشف دیگر عبدالله ویسی از برزیل است، در حال آماده‌سازی لیگ خود برای لیگ شانزدهم است.
تمرینات فشرده لی اولیویرا؛ دروازه‌بان سپاهان

دانلود فیلم با لینک مستقیم