آزارنکا به دلیل بارداری المپیک ریو را از دست داد

آزارنکا به دلیل بارداری المپیک ریو را از دست داد

آزارنکا در توئیتر خود اعلام کرد  که باردار است. او در این‌باره نوشت: ما بیشتر از این نمی‌توانیم خوشحال باشیم. خوشحال هستم که شروع به ساختن خانواده‌ام کرده‌ام. من از ورزشکاران زنی که بعد از بارداری به ورزش حرفه‌ای باز گشته‌اند الگو می‌گیرم. می‌خواستم دقیقا همین کار را انجام دهم.آزارنکا به دلیل آسیب‌دیدگی‌ از ناحیه زانو در مسابقات ویمبلدون حضور نداشت.آزارنکا بلاروسی در مسابقات اوپن استرالیا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ قهرمان شد و در مسابقات اوپن آمریکا در این دو سال در فینال به سرنا ویلیامز باخت.آزارنکا همچنین در  المپیک ریو نیز شرکت نخواهد کرد.

آزارنکا به دلیل بارداری المپیک ریو را از دست داد

آزارنکا در توئیتر خود اعلام کرد  که باردار است. او در این‌باره نوشت: ما بیشتر از این نمی‌توانیم خوشحال باشیم. خوشحال هستم که شروع به ساختن خانواده‌ام کرده‌ام. من از ورزشکاران زنی که بعد از بارداری به ورزش حرفه‌ای باز گشته‌اند الگو می‌گیرم. می‌خواستم دقیقا همین کار را انجام دهم.آزارنکا به دلیل آسیب‌دیدگی‌ از ناحیه زانو در مسابقات ویمبلدون حضور نداشت.آزارنکا بلاروسی در مسابقات اوپن استرالیا ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ قهرمان شد و در مسابقات اوپن آمریکا در این دو سال در فینال به سرنا ویلیامز باخت.آزارنکا همچنین در  المپیک ریو نیز شرکت نخواهد کرد.

آزارنکا به دلیل بارداری المپیک ریو را از دست داد

خبرهای داغ