میخیتاریان: چالشی بزرگ پیش روی من است

میخیتاریان: چالشی بزرگ پیش روی من است
هنریک میخیتاریان، هافبک جدید منچستریونایتد مدعی شد که انتظار ندارد از ابتدا در تیم جدیدش فیکس باشد و باید خودش را ثابت کند.

میخیتاریان: چالشی بزرگ پیش روی من است

هنریک میخیتاریان، هافبک جدید منچستریونایتد مدعی شد که انتظار ندارد از ابتدا در تیم جدیدش فیکس باشد و باید خودش را ثابت کند.
میخیتاریان: چالشی بزرگ پیش روی من است

اتوبیوگرافی