پرونده مرتضوی بزودی به دادگاه برمی‌گردد

پرونده مرتضوی بزودی به دادگاه برمی‌گردد

به گزارش روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با قضات دادسرای کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه همچنین بیان کرد: نقد مسؤولان و حاکمیت آزاد است، اما نفی نظام اسلامی، مقابله با آن و توهین، تخریب و افتراء به دستگاه های دولتی و مسئولان توسط مطبوعات، جرم محسوب می شود. به گفته وی، طبق قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزادند و حق دارند انتقادات سازنده را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر نمایند.**دقت، سرعت و قاطعیت در برخورد با قضات ناسالمدادستان تهران با خاطر نشان کردن این که یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولان عالی قضایی، مبارزه قاطع با قضات ناسالم بود اظهار داشت: باید با تخلفات و جرایم قضات برخورد جدی صورت گیرد.وی با یادآوری این موضوع که دادسرای کارکنان دولت با جرایم ارتکابی از سوی کارگزاران و مدیران ارشد نظام سر و کار دارد، در این میان رسیدگی به جرایم قضات را واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت:انتظارات از قاضی بـدان جهت که مردم منصب قضات را جایگاه انبیاء و اولیای الهـی می دانند، بسیار زیاد است و این موضوع، اهمیت اقدامات این ناحیه دادسرا در برخورد با جرایم را بیشتر جلوه گر می سازد.جعفری دولت آبادی افزود: قاضی نماد دستگاه عدالت است و برای جلب بیشتر اعتماد مردم به قوه قضائیه، علاوه بر لزوم سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، قضات نیز باید از جرایم و تخلفات به دور باشند. وی از قضات این دادسرا خواست در رسیدگی به پرونده های مرتبط با قضات ناسالم، سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت را مورد توجه قرار دهند. جعفری دولت آبادی یادآورشد: پرونده های قضات ناسالم در سه حوزه ی مالی، اخلاقی و مواد مخدر، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. دادستان تهران در این راستا از محکومیت یکی از قضات سابق دادسرای تهران به لحاظ تعدد اتهامات به 15 سال حبس تعزیری خبر داد و اظهار داشت حکم صادره هنوز به قطعیت نرسیده است.**تسریع در رسیدگی به پرونده های قدیمی و مهمدادستان تهران در ادامه جلسه به بیان نکاتی در رابطه با رسیدگی به پرونده های قدیمی و مهم پرداخت و اظهار داشت: قضات باید نسبت تعیین وقت نزدیک و برای پرونده های قدیمی که به دلایل مختلف گرد و خاک اطاله دادرسی گرفته است، اقدام کنند. جعفری دولت آبادی در این زمینه به پرونده ای اشاره کرد و گفت: این پرونده در سال 89 تشکیل شده؛ اما تاکنون مختومه نشده است در حالی که باید در رسیدگی به چنین پرونده هایی تسریع شود؛ با وی با تاکید به ضرورت احصاء مشکلات در مورد رسیدگی به پرونده های قدیمی، اظهار داشت چنان چه این پرونده ها به درستی مدیریت و رسیدگی نشود، اقدامات دیرهنگام دادسرا در پرونده ها مؤثر نخواهد بود.پی گیری پرونده های مهم موضوع دیگری بود که جعفری دولت آبادی مطرح کرد. وی معیار اهمیت پرونده ها را، زمان تشکیل، موضوع جرم، شخصیت و مقام متهم، تعدد جرایم، تعداد متهمان، تعداد شکات، خسارت وارده و تضییع حقوق عامه اعلام کرد و اظهار داشت : این پرونده ها باید به طور ویژه رسیدگی و پی-گیری شود. دادستان تهران با تأکید بر ضرورت به سرانجام رساندن سریع این قسم از پرونده ها، به قضات اطمینان داد که چنان چه در رسیدگی به پرونده ها، در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت دادستانی می باشند.**چگونگی رفتار با ضابطان نه خصومت و نه اعتماد مطلقدادستان تهران با تأکید بر این که در رسیدگی به پرونده ها، استقلال قضایی باید حرف اول را بزند، در خصوص چگونگی برخورد قضات با ضابطان دادگستری اظهار داشت: در رفتار با ضابطان، نه خصومت و نه اعتماد مطلق؛ زیرا خصومت، انرژی طرفین را از میان می برد و اعتماد مطلق نیز مرزهای همکاری را به هم می ریزد. وی افزود: قاضی در رسیدگی نباید تابع ضابطان باشد، بلکه باید به مطالب و گزارش های معتبر و مورد وثوق ضابطان توجه نماید؛ در این میان اعتماد مطلق قاضی به ضابطان نیز امری پسندیده نیست. جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد طبق قانون آیین دادرسی کیفری به گزارش های ضابطان در صورتی باید ترتیب اثر داده شود که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.**متناسب بودن قرارهای تأمین کیفریجعفری دولت آبادی به ضرورت تناسب قرارهای تأمین کیفری با نوع جرم و شخصیت متهمان اشاره کرد و به قضات دادسرای فرهنگ و رسانه تأکید نمود که این تناسب به ویژه در پرونده های این دادسـرا که از جنس مسائل فرهنگی است، از اهمیت بیش تری برخوردار است, در این امـور، مناسب است که در بازداشت افراد به حداقل ها و قدر متیقن اکتفاء شود.**نقش محاکم در حمایت از اقدامات دادسرادادستان تهران تأکید کرد: دادگاه ها نباید اقدامات دادسرا در پرونده های مهم را خنثی نمایند. وی به عنوان مثال به پرونده ی هتل هما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت متهمان این پرونده علیرغم دلایل متقن در پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شده اند. جعفری دولت آبادی با انتقاد از این موضوع، اظهار داشت: هماهنگی و همراهی محاکم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرهنگی تأثیر بسزایی در کاهش این گونه جرایم خواهد داشت. وی هم چنین از اطاله دادرسی در پرونده های مهم و مرتبط با قضات گلایه کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه شد.**تسریع در رسیدگی به گزارش های تحقیق و تفحصدادستان تهران در خصوص گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد پس از ارجاع این گونه گزارش ها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس شورای اسلامی مستندات اخذ و در رسیدگی به این گونه گزارش ها تسریع لازم صورت گیرد. وی نمونه موفق در این زمینه را رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد. دادستان تهران اظهار امیدواری کرد محاکم در مورد پرونده های مهم از ایراد نقص هایی که پرونده را دچار اطاله دادرسی می کند، اجتناب نمایند.

پرونده مرتضوی بزودی به دادگاه برمی‌گردد

به گزارش روابط عمومی دادستانی عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با قضات دادسرای کارکنان دولت، فرهنگ و رسانه همچنین بیان کرد: نقد مسؤولان و حاکمیت آزاد است، اما نفی نظام اسلامی، مقابله با آن و توهین، تخریب و افتراء به دستگاه های دولتی و مسئولان توسط مطبوعات، جرم محسوب می شود. به گفته وی، طبق قانون مطبوعات، نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزادند و حق دارند انتقادات سازنده را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه منتشر نمایند.**دقت، سرعت و قاطعیت در برخورد با قضات ناسالمدادستان تهران با خاطر نشان کردن این که یکی از رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار اخیر با مسئولان عالی قضایی، مبارزه قاطع با قضات ناسالم بود اظهار داشت: باید با تخلفات و جرایم قضات برخورد جدی صورت گیرد.وی با یادآوری این موضوع که دادسرای کارکنان دولت با جرایم ارتکابی از سوی کارگزاران و مدیران ارشد نظام سر و کار دارد، در این میان رسیدگی به جرایم قضات را واجد اهمیت بیشتری دانست و اظهار داشت:انتظارات از قاضی بـدان جهت که مردم منصب قضات را جایگاه انبیاء و اولیای الهـی می دانند، بسیار زیاد است و این موضوع، اهمیت اقدامات این ناحیه دادسرا در برخورد با جرایم را بیشتر جلوه گر می سازد.جعفری دولت آبادی افزود: قاضی نماد دستگاه عدالت است و برای جلب بیشتر اعتماد مردم به قوه قضائیه، علاوه بر لزوم سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی، قضات نیز باید از جرایم و تخلفات به دور باشند. وی از قضات این دادسرا خواست در رسیدگی به پرونده های مرتبط با قضات ناسالم، سه عنصر سرعت، دقت و قاطعیت را مورد توجه قرار دهند. جعفری دولت آبادی یادآورشد: پرونده های قضات ناسالم در سه حوزه ی مالی، اخلاقی و مواد مخدر، باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. دادستان تهران در این راستا از محکومیت یکی از قضات سابق دادسرای تهران به لحاظ تعدد اتهامات به 15 سال حبس تعزیری خبر داد و اظهار داشت حکم صادره هنوز به قطعیت نرسیده است.**تسریع در رسیدگی به پرونده های قدیمی و مهمدادستان تهران در ادامه جلسه به بیان نکاتی در رابطه با رسیدگی به پرونده های قدیمی و مهم پرداخت و اظهار داشت: قضات باید نسبت تعیین وقت نزدیک و برای پرونده های قدیمی که به دلایل مختلف گرد و خاک اطاله دادرسی گرفته است، اقدام کنند. جعفری دولت آبادی در این زمینه به پرونده ای اشاره کرد و گفت: این پرونده در سال 89 تشکیل شده؛ اما تاکنون مختومه نشده است در حالی که باید در رسیدگی به چنین پرونده هایی تسریع شود؛ با وی با تاکید به ضرورت احصاء مشکلات در مورد رسیدگی به پرونده های قدیمی، اظهار داشت چنان چه این پرونده ها به درستی مدیریت و رسیدگی نشود، اقدامات دیرهنگام دادسرا در پرونده ها مؤثر نخواهد بود.پی گیری پرونده های مهم موضوع دیگری بود که جعفری دولت آبادی مطرح کرد. وی معیار اهمیت پرونده ها را، زمان تشکیل، موضوع جرم، شخصیت و مقام متهم، تعدد جرایم، تعداد متهمان، تعداد شکات، خسارت وارده و تضییع حقوق عامه اعلام کرد و اظهار داشت : این پرونده ها باید به طور ویژه رسیدگی و پی-گیری شود. دادستان تهران با تأکید بر ضرورت به سرانجام رساندن سریع این قسم از پرونده ها، به قضات اطمینان داد که چنان چه در رسیدگی به پرونده ها، در چارچوب قانون عمل کنند، مورد حمایت دادستانی می باشند.**چگونگی رفتار با ضابطان نه خصومت و نه اعتماد مطلقدادستان تهران با تأکید بر این که در رسیدگی به پرونده ها، استقلال قضایی باید حرف اول را بزند، در خصوص چگونگی برخورد قضات با ضابطان دادگستری اظهار داشت: در رفتار با ضابطان، نه خصومت و نه اعتماد مطلق؛ زیرا خصومت، انرژی طرفین را از میان می برد و اعتماد مطلق نیز مرزهای همکاری را به هم می ریزد. وی افزود: قاضی در رسیدگی نباید تابع ضابطان باشد، بلکه باید به مطالب و گزارش های معتبر و مورد وثوق ضابطان توجه نماید؛ در این میان اعتماد مطلق قاضی به ضابطان نیز امری پسندیده نیست. جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد طبق قانون آیین دادرسی کیفری به گزارش های ضابطان در صورتی باید ترتیب اثر داده شود که برخلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم نبوده و براساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم شده باشد.**متناسب بودن قرارهای تأمین کیفریجعفری دولت آبادی به ضرورت تناسب قرارهای تأمین کیفری با نوع جرم و شخصیت متهمان اشاره کرد و به قضات دادسرای فرهنگ و رسانه تأکید نمود که این تناسب به ویژه در پرونده های این دادسـرا که از جنس مسائل فرهنگی است، از اهمیت بیش تری برخوردار است, در این امـور، مناسب است که در بازداشت افراد به حداقل ها و قدر متیقن اکتفاء شود.**نقش محاکم در حمایت از اقدامات دادسرادادستان تهران تأکید کرد: دادگاه ها نباید اقدامات دادسرا در پرونده های مهم را خنثی نمایند. وی به عنوان مثال به پرونده ی هتل هما مربوط به سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت متهمان این پرونده علیرغم دلایل متقن در پرونده از اتهام انتسابی تبرئه شده اند. جعفری دولت آبادی با انتقاد از این موضوع، اظهار داشت: هماهنگی و همراهی محاکم در مبارزه با مفاسد اقتصادی و فرهنگی تأثیر بسزایی در کاهش این گونه جرایم خواهد داشت. وی هم چنین از اطاله دادرسی در پرونده های مهم و مرتبط با قضات گلایه کرد و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب در این زمینه شد.**تسریع در رسیدگی به گزارش های تحقیق و تفحصدادستان تهران در خصوص گزارش های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کرد پس از ارجاع این گونه گزارش ها به شعب بازپرسی دادسرا، باید با جلب همکاری مجلس شورای اسلامی مستندات اخذ و در رسیدگی به این گونه گزارش ها تسریع لازم صورت گیرد. وی نمونه موفق در این زمینه را رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد و گفت: پرونده مربوط به سعید مرتضوی دادستان سابق تهران مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی با رفع نقص، به زودی جهت رسیدگی به دادگاه اعاده خواهد شد. دادستان تهران اظهار امیدواری کرد محاکم در مورد پرونده های مهم از ایراد نقص هایی که پرونده را دچار اطاله دادرسی می کند، اجتناب نمایند.

پرونده مرتضوی بزودی به دادگاه برمی‌گردد

اسکای نیوز