ظریف وارد نیجریه شد/ سومین سفر دوره ای وزیر خارجه کشورمان به افریقا

ظریف وارد نیجریه شد/ سومین سفر دوره ای وزیر خارجه کشورمان به افریقا
ایرنا نوشت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین سفر دوره ای خود به غرب آفریقا وارد آبوجا پایتخت نیجریه شد.

ظریف وارد نیجریه شد/ سومین سفر دوره ای وزیر خارجه کشورمان به افریقا

ایرنا نوشت: محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین سفر دوره ای خود به غرب آفریقا وارد آبوجا پایتخت نیجریه شد.
ظریف وارد نیجریه شد/ سومین سفر دوره ای وزیر خارجه کشورمان به افریقا

خرید بک لینک رنک 8

خرم خبر