گزینه اوکراینی جانشین کروات پرسپولیسی‌ها می‌شود؟/ ماریچ با پرسپولیس توافق نکرد

گزینه اوکراینی جانشین کروات پرسپولیسی‌ها می‌شود؟/ ماریچ با پرسپولیس توافق نکرد
در حالی که گفته می شد مدافع کروات فصل گذشته پرسپولیس در بازگشت این تیم به تهران به جمع سرخپوشان اضافه خواهد شد، مذاکرات با او مثبت نبوده است.

گزینه اوکراینی جانشین کروات پرسپولیسی‌ها می‌شود؟/ ماریچ با پرسپولیس توافق نکرد

در حالی که گفته می شد مدافع کروات فصل گذشته پرسپولیس در بازگشت این تیم به تهران به جمع سرخپوشان اضافه خواهد شد، مذاکرات با او مثبت نبوده است.
گزینه اوکراینی جانشین کروات پرسپولیسی‌ها می‌شود؟/ ماریچ با پرسپولیس توافق نکرد

خبرگزاری دانشگاه های کشور