ورمزیار مشاور فنی افشارزاده شد

ورمزیار مشاور فنی افشارزاده شد
مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال به عنوان مشاور فنی و ویژه سرپرست مدیرعاملی این باشگاه انتخاب شد.

ورمزیار مشاور فنی افشارزاده شد

مدافع اسبق تیم فوتبال استقلال به عنوان مشاور فنی و ویژه سرپرست مدیرعاملی این باشگاه انتخاب شد.
ورمزیار مشاور فنی افشارزاده شد

دانلود آهنگ جدید