کسی برای خرید اموال زنجانی نیامده‌است

کسی برای خرید اموال زنجانی نیامده‌است

ادامه مذاکره برای مزایده اموال «بابک زنجانی»«اصغر هندی» در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: از زمان اعلام رسمی مزایده اموال بابک زنجانی هنوز هیچ فردی برای خرید آن اقدام نکرده است.وی گفت: برای فروش اموال متهم ردیف اول پرونده نفتی فعلا مذاکره را دنبال می کنیم و تاکنون 2 تا 3 نفر در این جلسات حضور یافته اند.مسئول مطالبات شرکت نفت درباره آخرین وضع پرونده شرکت« اونور ایر» تاکید کرد:‌ اواخر شهریور سال گذشته برای رسیدگی به پرونده شرکت هواپیمایی اونور ایر ترکیه که یکی از اموال اعلام شده زنجانی است در مراجع قضایی ترکیه تعیین وقت شده که هنوز ابلاغی در این خصوص به دست ما نرسیده است.  وی گفت:‌ نامه تودیع وثیقه و پرداخت بدهی‌های زنجانی توسط وکلای خارجی وی فقط ادعاست و تا این لحظه هیچ مبلغی بابت بدهی های این متهم به حساب شرکت نفت واریز نشده است.هندی تصریح کرد:‌ نوبت دوم آگهی مزایده اموال زنجانی 15 تیر امسال در جراید کثیرالانتشار منتشر شده که در این آگهی 12 ملک و آپارتمان از سوی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش به مزایده عمومی گذاشته شده است.  بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فی الارض شناخته و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شد که با ارسال لایحه اعتراضی وکیل مدافع بابک زنجانی به حکم دادگاه ،پرونده این متهم برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.تاکنون 2 آگهی مزایده و فروش اموال متهم نفتی در روزنامه ها منتشر شده است.بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی در روزهای اخیر به علت بیماری 2 بار به بیمارستان آتیه منتقل شد و روند درمان وی ادامه دارد.

کسی برای خرید اموال زنجانی نیامده‌است

ادامه مذاکره برای مزایده اموال «بابک زنجانی»«اصغر هندی» در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما افزود: از زمان اعلام رسمی مزایده اموال بابک زنجانی هنوز هیچ فردی برای خرید آن اقدام نکرده است.وی گفت: برای فروش اموال متهم ردیف اول پرونده نفتی فعلا مذاکره را دنبال می کنیم و تاکنون 2 تا 3 نفر در این جلسات حضور یافته اند.مسئول مطالبات شرکت نفت درباره آخرین وضع پرونده شرکت« اونور ایر» تاکید کرد:‌ اواخر شهریور سال گذشته برای رسیدگی به پرونده شرکت هواپیمایی اونور ایر ترکیه که یکی از اموال اعلام شده زنجانی است در مراجع قضایی ترکیه تعیین وقت شده که هنوز ابلاغی در این خصوص به دست ما نرسیده است.  وی گفت:‌ نامه تودیع وثیقه و پرداخت بدهی‌های زنجانی توسط وکلای خارجی وی فقط ادعاست و تا این لحظه هیچ مبلغی بابت بدهی های این متهم به حساب شرکت نفت واریز نشده است.هندی تصریح کرد:‌ نوبت دوم آگهی مزایده اموال زنجانی 15 تیر امسال در جراید کثیرالانتشار منتشر شده که در این آگهی 12 ملک و آپارتمان از سوی شرکت بازرگانی توسعه پایدار آسمان کیش به مزایده عمومی گذاشته شده است.  بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی مفسد فی الارض شناخته و به اعدام، رد مال و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ رد مال محکوم شد که با ارسال لایحه اعتراضی وکیل مدافع بابک زنجانی به حکم دادگاه ،پرونده این متهم برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است.تاکنون 2 آگهی مزایده و فروش اموال متهم نفتی در روزنامه ها منتشر شده است.بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی در روزهای اخیر به علت بیماری 2 بار به بیمارستان آتیه منتقل شد و روند درمان وی ادامه دارد.

کسی برای خرید اموال زنجانی نیامده‌است

شبکه خانگی