اطلاعیه استقلال برای عدم حضور هوادار در تمرینات

اطلاعیه استقلال برای عدم حضور هوادار در تمرینات
باشگاه استقلال در اطلاعیه ای اعلام کرد که هواداران نمی توانند در تمرینات این تیم در زمین شماره دوی ورزشگاه آزادی حاضر شوند.

اطلاعیه استقلال برای عدم حضور هوادار در تمرینات

باشگاه استقلال در اطلاعیه ای اعلام کرد که هواداران نمی توانند در تمرینات این تیم در زمین شماره دوی ورزشگاه آزادی حاضر شوند.
اطلاعیه استقلال برای عدم حضور هوادار در تمرینات

دانلود ها پلاس