انتشار کلید سؤالات کنکور از فردا

انتشار کلید سؤالات کنکور از فردا

حسین توکلی با اشاره به برگزاری آزمون سراسری در روزهای پنجشنبه و جمعه (24 و 25 تیرماه) اظهار کرد: سؤالات هر گروه آزمایشی دو ساعت پس از برگزاری آزمون روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و کلید سؤالات همه گروه‌های آزمایشی کنکور سال 95 از ساعت 21 فردا از طریق سایت سازمان منتشر می‌شود. رقابت 715 داوطلب در حوزه‌های خارج از کشور وی در ادامه با بیان اینکه 715 داوطلب در حوزه‌های خارج از کشور برای شرکت در آزمون سال 95 با یکدیگر به رقابت پرداختند، افزود: از ساعت 16 امروز کلیه سؤالات آزمون عمومی و اختصاصی گروه‌های آزمایشی مختلف حوزه‌های خارج از کشور روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

انتشار کلید سؤالات کنکور از فردا

حسین توکلی با اشاره به برگزاری آزمون سراسری در روزهای پنجشنبه و جمعه (24 و 25 تیرماه) اظهار کرد: سؤالات هر گروه آزمایشی دو ساعت پس از برگزاری آزمون روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت و کلید سؤالات همه گروه‌های آزمایشی کنکور سال 95 از ساعت 21 فردا از طریق سایت سازمان منتشر می‌شود. رقابت 715 داوطلب در حوزه‌های خارج از کشور وی در ادامه با بیان اینکه 715 داوطلب در حوزه‌های خارج از کشور برای شرکت در آزمون سال 95 با یکدیگر به رقابت پرداختند، افزود: از ساعت 16 امروز کلیه سؤالات آزمون عمومی و اختصاصی گروه‌های آزمایشی مختلف حوزه‌های خارج از کشور روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد.

انتشار کلید سؤالات کنکور از فردا

خبرگزاری ایران