بازگشت مسافران پرواز مسکو – تهران با هواپیمای جایگزین

بازگشت مسافران پرواز مسکو – تهران با هواپیمای جایگزین
مسافران پرواز مسکو – تهران شرکت هواپیمایی ماهان پس از ۱۲ ساعت انتظار بالاخره با یک فروند هواپیمای جایگزین به تهران رسیدند.
۲۰:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۵ تیر


بازگشت مسافران پرواز مسکو – تهران با هواپیمای جایگزین

مسافران پرواز مسکو – تهران شرکت هواپیمایی ماهان پس از ۱۲ ساعت انتظار بالاخره با یک فروند هواپیمای جایگزین به تهران رسیدند.
۲۰:۵۴ – ۱۳۹۵ جمعه ۲۵ تیر


بازگشت مسافران پرواز مسکو – تهران با هواپیمای جایگزین

باران فیلم