ولایتی: دست ما در عمل متقابل علیه آمریکا بسته نیست

ولایتی: دست ما در عمل متقابل علیه آمریکا بسته نیست

عضو هیئت نظارت بر برجام تاکید کرد: متناسب با بدعهدی که امریکایی‌ها انجام می‌دهند، دست ایران نیز بسته نیست.

ولایتی: دست ما در عمل متقابل علیه آمریکا بسته نیست

(image)

عضو هیئت نظارت بر برجام تاکید کرد: متناسب با بدعهدی که امریکایی‌ها انجام می‌دهند، دست ایران نیز بسته نیست.

ولایتی: دست ما در عمل متقابل علیه آمریکا بسته نیست

خرید رنک

دانلود نرم افزار