سپاهان برای قهرمانی می جنگد/ باقریان: برخی دوست دارند برکنار شوم

سپاهان برای قهرمانی می جنگد/ باقریان: برخی دوست دارند برکنار شوم
مدیرعامل باشگاه سپاهان اعلام کرد تغییرات انجام شده در باشگاهش مثبت خواهد بود.

سپاهان برای قهرمانی می جنگد/ باقریان: برخی دوست دارند برکنار شوم

مدیرعامل باشگاه سپاهان اعلام کرد تغییرات انجام شده در باشگاهش مثبت خواهد بود.
سپاهان برای قهرمانی می جنگد/ باقریان: برخی دوست دارند برکنار شوم

فستیوال فیلم