نیک‌نفس:در جهنم زرد تختی منتظر تراکتور هستیم

نیک‌نفس:در جهنم زرد تختی منتظر تراکتور هستیم
نیک نفس می گوید در فاز دفاعی بی نقص بودیم، ولی در فاز تهاجمی مثل همیشه نبودیم.

نیک‌نفس:در جهنم زرد تختی منتظر تراکتور هستیم

نیک نفس می گوید در فاز دفاعی بی نقص بودیم، ولی در فاز تهاجمی مثل همیشه نبودیم.
نیک‌نفس:در جهنم زرد تختی منتظر تراکتور هستیم

خرید بک لینک رنک 4

شهرداری