ایران چهل و هفتمین کاروان پرجمعیت در ریو

ایران چهل و هفتمین کاروان پرجمعیت در ریو

تقریبا دو هفته دیگر بازی های المپیک 2016 ریو آغاز می‌شود و ورزشکاران سراسر جهان در کشور برزیل به رقابت با هم خواهند پرداخت.در این دوره از رقابتها 10 هزار و 293 ورزشکار حضور خواهند داشت که در 28 رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت. * فهرست 10 کشور اول از نظر اعزام ورزشکار در المپیک ریو به شرح زیر است: 1- آمریکا / 555 ورزشکار 2- برزیل/ 465 ورزشکار (میزبان) 3- آلمان / 425 ورزشکار 4- چین/ 413 ورزشکار 5- استرالیا/ 410 ورزشکار 6- فرانسه/ 404 ورزشکار 7- بریتانیا / 366 ورزشکار 8- روسیه/ 339 ورزشکار 9- ژاپن/ 330 ورزشکار 10- کانادا/ 313 ورزشکار همچنین در بین کشورهای آسیایی کاروان اعزامی ایران بعد از کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ازبکستان در رده ششم از نظر تعداد ورزشکار اعزامی قرار دارد.

ایران چهل و هفتمین کاروان پرجمعیت در ریو

تقریبا دو هفته دیگر بازی های المپیک 2016 ریو آغاز می‌شود و ورزشکاران سراسر جهان در کشور برزیل به رقابت با هم خواهند پرداخت.در این دوره از رقابتها 10 هزار و 293 ورزشکار حضور خواهند داشت که در 28 رشته ورزشی به رقابت خواهند پرداخت. * فهرست 10 کشور اول از نظر اعزام ورزشکار در المپیک ریو به شرح زیر است: 1- آمریکا / 555 ورزشکار 2- برزیل/ 465 ورزشکار (میزبان) 3- آلمان / 425 ورزشکار 4- چین/ 413 ورزشکار 5- استرالیا/ 410 ورزشکار 6- فرانسه/ 404 ورزشکار 7- بریتانیا / 366 ورزشکار 8- روسیه/ 339 ورزشکار 9- ژاپن/ 330 ورزشکار 10- کانادا/ 313 ورزشکار همچنین در بین کشورهای آسیایی کاروان اعزامی ایران بعد از کشورهای چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و ازبکستان در رده ششم از نظر تعداد ورزشکار اعزامی قرار دارد.

ایران چهل و هفتمین کاروان پرجمعیت در ریو

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی