کیا جورابچیان:/ یوونتوس خواهان بازگشت ته وز است

کیا جورابچیان:/ یوونتوس خواهان بازگشت ته وز است
مدیر برنامه های مهاجم آرژانتینی می گوید یوونتوس بار دیگر علاقه مند به خرید این بازیکن است.

کیا جورابچیان:/ یوونتوس خواهان بازگشت ته وز است

مدیر برنامه های مهاجم آرژانتینی می گوید یوونتوس بار دیگر علاقه مند به خرید این بازیکن است.
کیا جورابچیان:/ یوونتوس خواهان بازگشت ته وز است

سیستم اطلاع رسانی