تکلیف مانچینی امروز مشخص می‌شود

تکلیف مانچینی امروز مشخص می‌شود
روبرتو مانچینی، سرمربی اینتر، امروز با مالکان چینی جدید باشگاه ملاقاتی خواهد داشت تا درباره آینده اش تصمیم نهایی را اخذ کند.

تکلیف مانچینی امروز مشخص می‌شود

روبرتو مانچینی، سرمربی اینتر، امروز با مالکان چینی جدید باشگاه ملاقاتی خواهد داشت تا درباره آینده اش تصمیم نهایی را اخذ کند.
تکلیف مانچینی امروز مشخص می‌شود

فروش بک لینک قوی

خبرگذاری خوزستان