اعلام اسامی محرومان باقی مانده از فصل 95-94

اعلام اسامی محرومان باقی مانده از فصل 95-94
کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، لیست محرومین در فصل 95-94 لیگ برتر، دسته اول، دسته دوم، دسته سوم و لیگ برتر امید و جوانان محرومیتشان در فصل جدید 96-95 اعمال می شود را اعلام کرد.

اعلام اسامی محرومان باقی مانده از فصل 95-94

کمیته مسابقات سازمان لیگ فوتبال ایران، لیست محرومین در فصل 95-94 لیگ برتر، دسته اول، دسته دوم، دسته سوم و لیگ برتر امید و جوانان محرومیتشان در فصل جدید 96-95 اعمال می شود را اعلام کرد.
اعلام اسامی محرومان باقی مانده از فصل 95-94

خرید بک لینک رنک 8

کرمان نیوز