میخیتاریان: فرقی ندارد در چه پستی بازی کنم

میخیتاریان: فرقی ندارد در چه پستی بازی کنم
هنریک میخیتاریان، مهاجم منچستریونایتد، پس از انجام اولین بازی اش با پیراهن شیاطین سرخ، تاکید کرد از هر نقشی که ژوزه مورینیو برایش در نظر بگیرد، راضی است.

میخیتاریان: فرقی ندارد در چه پستی بازی کنم

هنریک میخیتاریان، مهاجم منچستریونایتد، پس از انجام اولین بازی اش با پیراهن شیاطین سرخ، تاکید کرد از هر نقشی که ژوزه مورینیو برایش در نظر بگیرد، راضی است.
میخیتاریان: فرقی ندارد در چه پستی بازی کنم

موزیک جوان