مجلس «مصوبه بنزینی» خود را پس گرفت/ تعیین تکلیف پس از رفع ابهام

مجلس «مصوبه بنزینی» خود را پس گرفت/ تعیین تکلیف پس از رفع ابهام
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه صبح امروز خود (بند الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه) را که درباره دریافت عوارض مازاد بر مصرف بنزین پایه است، به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.

مجلس «مصوبه بنزینی» خود را پس گرفت/ تعیین تکلیف پس از رفع ابهام

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوبه صبح امروز خود (بند الحاقی به تبصره ۱۴ لایحه بودجه) را که درباره دریافت عوارض مازاد بر مصرف بنزین پایه است، به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق بازگرداندند.
مجلس «مصوبه بنزینی» خود را پس گرفت/ تعیین تکلیف پس از رفع ابهام

فروش بک لینک

car