گزارشی از پیراهن سابقا جنجالی قرمزها / پرسپولیس امسال هم هفت ندارد!

گزارشی از پیراهن سابقا جنجالی قرمزها / پرسپولیس امسال هم هفت ندارد!
شماره پیراهن‌های پرسپولیس در حالی امروز رسماً اعلام شد که همانند فصل گذشته پیراهن شماره هفت این تیم خواهان نداشت.

گزارشی از پیراهن سابقا جنجالی قرمزها / پرسپولیس امسال هم هفت ندارد!

شماره پیراهن‌های پرسپولیس در حالی امروز رسماً اعلام شد که همانند فصل گذشته پیراهن شماره هفت این تیم خواهان نداشت.
گزارشی از پیراهن سابقا جنجالی قرمزها / پرسپولیس امسال هم هفت ندارد!

بازی