کیومرث پوراحمد روایتگر زندگی کیارستمی

کیومرث پوراحمد روایتگر زندگی کیارستمی

کارگردان «شب یلدا» و «کفش هایم کو؟»، درباره فیلم « گزارش یک مرگ مشکوک» گفت: در حال طراحى و نوشتن فیلمنامه اى مستند- داستانى با نام (گزارش یک مرگ مشکوک) هستم، این نام شاید موقت باشد و امکان دارد در آینده تغییر کند. او ادامه داد: این فیلم در باره اهمیت عباس کیارستمى بودن، آثار او، نگاه ویژه سینمایى اش، تاثیرش بر سینماى جهان و بالاخره مرگ مشکوک این ستایش شده ترین فیلمساز ایرانی است.کیومرث پوراحمد در پایان تاکید کرد: صاحبان اصلی این فیلم بهمن و احمد کیارستمی، فرزندان عباس کیارستمی هستند و در صورتی که آنها تمایل داشته باشند این فیلم را بسازند هر کمکی از دست من برآید با کمال میل در خدمتشان خواهم بود. عباس کیارستمی 14 تیرماه در یکی از بیمارستان های فرانسه درگذشت، مرگ مشکوک این فیلمساز برجسته ایرانی موجی از واکنش را در میان هنرمندان ایرانی به وجود آورد.

کیومرث پوراحمد روایتگر زندگی کیارستمی

کارگردان «شب یلدا» و «کفش هایم کو؟»، درباره فیلم « گزارش یک مرگ مشکوک» گفت: در حال طراحى و نوشتن فیلمنامه اى مستند- داستانى با نام (گزارش یک مرگ مشکوک) هستم، این نام شاید موقت باشد و امکان دارد در آینده تغییر کند. او ادامه داد: این فیلم در باره اهمیت عباس کیارستمى بودن، آثار او، نگاه ویژه سینمایى اش، تاثیرش بر سینماى جهان و بالاخره مرگ مشکوک این ستایش شده ترین فیلمساز ایرانی است.کیومرث پوراحمد در پایان تاکید کرد: صاحبان اصلی این فیلم بهمن و احمد کیارستمی، فرزندان عباس کیارستمی هستند و در صورتی که آنها تمایل داشته باشند این فیلم را بسازند هر کمکی از دست من برآید با کمال میل در خدمتشان خواهم بود. عباس کیارستمی 14 تیرماه در یکی از بیمارستان های فرانسه درگذشت، مرگ مشکوک این فیلمساز برجسته ایرانی موجی از واکنش را در میان هنرمندان ایرانی به وجود آورد.

کیومرث پوراحمد روایتگر زندگی کیارستمی

آلرژی و تغذیه