مانوئل بامداد چهارشنبه به تبریز می‌رسد/ رهایی گلر مدنظر ماشین از کودتای ترکیه

مانوئل بامداد چهارشنبه به تبریز می‌رسد/ رهایی گلر مدنظر ماشین از کودتای ترکیه
دروازه‌بان مد نظر تیم ماشین سازی بامداد سه شنبه به تبریز می‌رسد.

مانوئل بامداد چهارشنبه به تبریز می‌رسد/ رهایی گلر مدنظر ماشین از کودتای ترکیه

دروازه‌بان مد نظر تیم ماشین سازی بامداد سه شنبه به تبریز می‌رسد.
مانوئل بامداد چهارشنبه به تبریز می‌رسد/ رهایی گلر مدنظر ماشین از کودتای ترکیه

فانتزی