ناگفته های وزیر اقتصاد از فیش های نجومی

ناگفته های وزیر اقتصاد از فیش های نجومی
روزنامه اعتماد در گفت وگو با وزیر اقتصاد نوشت: بنده در ٣ سال گذشته بیش از ٦٠٠ انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته‌ام که در هیچ‌کدام، شخص رییس‌جمهور در آنها دخالتی نداشته است.

ناگفته های وزیر اقتصاد از فیش های نجومی

روزنامه اعتماد در گفت وگو با وزیر اقتصاد نوشت: بنده در ٣ سال گذشته بیش از ٦٠٠ انتصاب در مجموعه وزارت اقتصاد داشته‌ام که در هیچ‌کدام، شخص رییس‌جمهور در آنها دخالتی نداشته است.
ناگفته های وزیر اقتصاد از فیش های نجومی

خرید بک لینک رنک 3

مدلینگ