هر بازیکنی باید از دنیای حرفه ای خداحافظی کند/ باقری: امیدوارم جواد از حضورکنارخانواده لذت ببرد

هر بازیکنی باید از دنیای حرفه ای خداحافظی کند/ باقری: امیدوارم جواد از حضورکنارخانواده لذت ببرد
کریم باقری یکی از مهمان هایی بود که امروز در موسسه بهشت امام رضا حضور داشت و شاهد خداحافظی کاپیتان سابق تیم ملی ایران بود.

هر بازیکنی باید از دنیای حرفه ای خداحافظی کند/ باقری: امیدوارم جواد از حضورکنارخانواده لذت ببرد

کریم باقری یکی از مهمان هایی بود که امروز در موسسه بهشت امام رضا حضور داشت و شاهد خداحافظی کاپیتان سابق تیم ملی ایران بود.
هر بازیکنی باید از دنیای حرفه ای خداحافظی کند/ باقری: امیدوارم جواد از حضورکنارخانواده لذت ببرد

بازار بورس