برنامه کامل ورزشکاران ایران در المپیک

برنامه کامل ورزشکاران ایران در المپیک

سی و یکمین دوره بازی های المپیک از پنجم آگوست(15 مرداد) در شهر ریو دوژانیرو برزیل افتتاح خواهد شد. ایران در این دوره  از رقابتها با 63 ورزشکار  در 14 رشته حضور خواهد داشت. ملی پوشان ایران در رشته های کشتی(آزاد و فرنگی)، وزنه برداری، دوومیدانی، تکواندو، تیراندازی، تیر وکمان، بوکس، جودو،   شنا، والیبال، دوچرخه سواری، تنیس روی میز، قایقرانی و شمشیربازی، به رقابت خواهند پرداخت.رقابت نمایندگان ایران در المپیک ریو از شانزدهم مرداد با تیراندازی آغاز می شود  و سی و یکم مرداد با کشتی آزاد به پایان می رسد.برنامه نمایندگان ایران در المپیک 2016 به تفکیک روز:(ساعت مسابقات به وقت ایران است.)شنبه 16 مرداد(6 آگوست)رشته ورزشیساعتتیراندازی(تمفنگ بادی 10 متر)(الهه احمدی و نجمه خدمتی)از ساعت 16 مرحله مقدماتی از ساعت 18 فینالتنیس روی میز(نوشاد و نیما عالمیان  ندا شهسواری)از ساعت 16:30 مرحله مقدماتی زنان  و مردان و دور اول زناناز ساعت 22 دور اول زنان و مرداندوچرخه سواری(استقامت جاده) از ساعت 17قایقرانی(رویینگ تک نفره)(مهسا جاور)از ساعت 16یکشنبه 17 مرداد (7 آگوست)رشته ورزشی ساعتتنیس روی میز (نوشاد و نیما عالمیان و ندا شهسواری)در صورت صعوداز ساعت 2:30 دور اول مردان و دور دوم زناناز ساعت 16:30 تدور دوم مردان و زناناز ساعت 22 دور دوم مردان و زنان جودو وزن 66 کیلوگرم(علیرضا خجسته فر)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 فینالتیراندازی(تپانچه بادی 10 متر زنان)گلنوش سبقت الهیاز ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 18:30 فینالبوکس وزن 81-کیلوگرم(احسان روزبهانی)از ساعت 18:30 مقدماتیدوشنبه 18 مرداد(8 آگوست)رشته ورزشیساعتتنیس روی میز از ساعت 1:30 دور سوم مردان و زنانوالیبال (ایران-آرژانتین)از ساعت 6:05تیرو کمان (زهرا نعمتی)از ساعت 16:30 مرحله یک سی و دوم و یک شانزدهماز ساعت 22:30 مرحله یک سی و دوم و یک شانزدهماز 18 تا 20 مرداد رقابت این دومرحله برگزار می شود.تیراندازی(تفنگ 10 متر بادی مردان)(پوریا نوروزیان)از ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 19:30 فینالسه شنبه 19 مرداد (9 آگوست)رشته ورزشیساعتتیراندازی(تپانچه 25 متر زنان)(گلنوش سبقت الهی)از ساعت 16:30 مقدماتی بخش دقت از ساعت 19:30 مقدماتی بخش سرعتاز ساعت 23 فینالجودو وزن 81 -کیلوگرم (سعید ملایی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 فینالشنا(200 متر قورباغه)(آریا نسیمی شاد)از ساعت 20:30 مرحله گروهیچهارشنبه 20 مرداد (10 آگوست)رشته ورزشیساعتوالیبال(لهستان -ایران)ساعت 35 دقیقه بامداددوچرخه سواری (تایم تریل انفرادی)از ساعت 16شمشیربازی(علی پاکدامن و مجتبی عابدینی) از ساعت 16 مرحله مقدماتی و یک چهارم نهاییپنج شنبه 21 مرداد (11 اگوست)رشته ورزشیساعتشمشیربازی(در صورت راه یابی ایران) از ساعت 1 بامداد نیمه نهایی و فینالتیراندازی(تفنگ سه وضعیت زنان)(مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی)از ساعت 16:30 مقدماتی از ساعت 19:30 فینالوالیبال(ایران-کوبا)ساعت 17جودو وزن 100-کیلوگرم(جواد محجوب)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 فینالجمعه 22 مرداد(12 آگوست)رشته ورزشیساعتدوومیدانی(پرتاب دیسک)(احسان حدادی  و محمود صمیمی)از ساعت 17 مقدماتیدوومیدانی(پرتاب وزنه زنان)(لیلا رجبی)از ساعت 17 مقدماتیدوومیدانی(پیاده روی)(حمید زورآوند)از ساعت 22شنبه 23 مرداد(13 آگوست)رشته ورزشیساعتوزنه برداری دسته 85 کیلوگرماز ساعت 2:30 بامداددوومیدانی(پرش طول)(محمد ارزنده)از ساعت 3:50 بامداد مقدماتیدوومیدانی(دوی 100 متر)(حسن تفتیان و رضا قاسمی)از ساعت 17 مقدماتیدوومیدانی(پرتاب دیسک)(احسان حدادی و محمود صمیمی)از ساعت 17 فینالوالیبال (مصر -ایران)  ساعت 17یکشنبه 24 مرداد(14 آگوست)رشته ورزشیساعتوزنه برداری دسته 94 کیلوگرماز ساعت 2:30 بامداددوومیدانی(دوی 100 متر)(حسن تفتیان و رضا قاسمی)از ساعت 3:50 بامداد نیمه نهایی و فینالتیراندازی(تفنگ سه وضعیت مردان)(پوریا نوروزیان)از ساعت 16:30 مقدماتی از ساعت 20:30 فینالکشتی فرنگی اوزان 59 و 75 کیلوگرم(حمید سوریان و سعید عبدولی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 23:30 فینالدوشنبه 25 مرداد(15 آگوست)رشته ورزشیساعتکشتی فرنگی اوزان 85 و 130 کیلوگرم(حبیب اله اخلاقی و بشیر باباجان زاده)از ساعت 17:30 مقدماتی از ساعت 23:30 فینالوالیبال(ایران-روسیه)ساعت 22:30سه شنبه 26 مرداد(16 آگوست)رشته ورزشیساعتوزنه برداری دسته 105 کیلوگرم از ساعت 2:30 بامدادکشتی فرنگی اوزان 66 و 98 کیلوگرم(امید نوروزی  و قاسم رضایی)از ساعت 17:30 مقدماتی از ساعت 23:30 فینالچهارشنبه 27 مرداد(17 آگوست)رشته ورزشیساعتوزنه برداری دسته 105+کیلوگرماز ساعت 2:30 بامدادتکواندو وزن 58-کیلوگرم (فرزان عاشورزاده)از ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 یک چهارم نهایی و نیمه نهاییدوومیدانی (پرتاب چکش)(کاوه موسوی و پژمان قلعه نویی)از ساعت 17 مقدماتیپنجشنبه 28 مرداد (18 آگوست)رشته ورزشیساعتتکواندو وزن 58-کیلوگرم (فرزان عاشورزاده)در صورت راه یابیاز ساعت 3:30 بامدادشانس مجدد وفینالتکواندو وزن 57- کیلوگرم زنان(کیمیا علیزاده)از ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 یک چهارم نهایی و نیمه نهاییجمعه 29 مرداد (19 آگوست)رشته ورزشیساعتتکواندو وزن 57-کیلوگرم زنان(کیمیا علیزاده)از ساعت 3:30 شانس مجدد و فینالکشتی آزاد اوزان 57 و 74 کیلوگرم(حسن رحیمی و حسن یزدانی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 23:30 فینالتکواندو وزن 80-کیلوگرم(مهدی خدابخشی)از ساعت 16:30 مقدماتی از ساعت 22:30  یک چهارم نهایی و نیمه نهاییشنبه 30 مرداد(20 آگوست)رشته ورزشیساعتتکواندو وزن 80-کیلوگرم(مهدی خدابخشی)در صورت راه یابیاز ساعت  3:30 بامداد فینالکشتی آزاد اوزان 86 و 125 کیلوگرم(علیرضا کریمی  و کمیل قاسمی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 23:30 فینالتکواندو  وزن 80+کیلوگرم(سجاد مردانی)از ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 یک چهارم نهایی و نیمه نهایییکشنبه 31 مرداد(21 آگوست)رشته ورزشیساعتتکواندو  وزن 80+کیلوگرم(سجاد مردانی)در صورت راه یابیاز ساعت 3:30 بامداد شانس مجدد و فینالکشتی آزاد اوزان 65 و 97 کیلوگرم(میثم نصیری  و رضا یزدانی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 23:30 فینالدوومیدانی(ماراتن)(محمد جعفر مرادی)از ساعت 17

برنامه کامل ورزشکاران ایران در المپیک

سی و یکمین دوره بازی های المپیک از پنجم آگوست(15 مرداد) در شهر ریو دوژانیرو برزیل افتتاح خواهد شد. ایران در این دوره  از رقابتها با 63 ورزشکار  در 14 رشته حضور خواهد داشت. ملی پوشان ایران در رشته های کشتی(آزاد و فرنگی)، وزنه برداری، دوومیدانی، تکواندو، تیراندازی، تیر وکمان، بوکس، جودو،   شنا، والیبال، دوچرخه سواری، تنیس روی میز، قایقرانی و شمشیربازی، به رقابت خواهند پرداخت.رقابت نمایندگان ایران در المپیک ریو از شانزدهم مرداد با تیراندازی آغاز می شود  و سی و یکم مرداد با کشتی آزاد به پایان می رسد.برنامه نمایندگان ایران در المپیک 2016 به تفکیک روز:(ساعت مسابقات به وقت ایران است.)شنبه 16 مرداد(6 آگوست)رشته ورزشیساعتتیراندازی(تمفنگ بادی 10 متر)(الهه احمدی و نجمه خدمتی)از ساعت 16 مرحله مقدماتی از ساعت 18 فینالتنیس روی میز(نوشاد و نیما عالمیان  ندا شهسواری)از ساعت 16:30 مرحله مقدماتی زنان  و مردان و دور اول زناناز ساعت 22 دور اول زنان و مرداندوچرخه سواری(استقامت جاده) از ساعت 17قایقرانی(رویینگ تک نفره)(مهسا جاور)از ساعت 16یکشنبه 17 مرداد (7 آگوست)رشته ورزشی ساعتتنیس روی میز (نوشاد و نیما عالمیان و ندا شهسواری)در صورت صعوداز ساعت 2:30 دور اول مردان و دور دوم زناناز ساعت 16:30 تدور دوم مردان و زناناز ساعت 22 دور دوم مردان و زنان جودو وزن 66 کیلوگرم(علیرضا خجسته فر)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 فینالتیراندازی(تپانچه بادی 10 متر زنان)گلنوش سبقت الهیاز ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 18:30 فینالبوکس وزن 81-کیلوگرم(احسان روزبهانی)از ساعت 18:30 مقدماتیدوشنبه 18 مرداد(8 آگوست)رشته ورزشیساعتتنیس روی میز از ساعت 1:30 دور سوم مردان و زنانوالیبال (ایران-آرژانتین)از ساعت 6:05تیرو کمان (زهرا نعمتی)از ساعت 16:30 مرحله یک سی و دوم و یک شانزدهماز ساعت 22:30 مرحله یک سی و دوم و یک شانزدهماز 18 تا 20 مرداد رقابت این دومرحله برگزار می شود.تیراندازی(تفنگ 10 متر بادی مردان)(پوریا نوروزیان)از ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 19:30 فینالسه شنبه 19 مرداد (9 آگوست)رشته ورزشیساعتتیراندازی(تپانچه 25 متر زنان)(گلنوش سبقت الهی)از ساعت 16:30 مقدماتی بخش دقت از ساعت 19:30 مقدماتی بخش سرعتاز ساعت 23 فینالجودو وزن 81 -کیلوگرم (سعید ملایی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 فینالشنا(200 متر قورباغه)(آریا نسیمی شاد)از ساعت 20:30 مرحله گروهیچهارشنبه 20 مرداد (10 آگوست)رشته ورزشیساعتوالیبال(لهستان -ایران)ساعت 35 دقیقه بامداددوچرخه سواری (تایم تریل انفرادی)از ساعت 16شمشیربازی(علی پاکدامن و مجتبی عابدینی) از ساعت 16 مرحله مقدماتی و یک چهارم نهاییپنج شنبه 21 مرداد (11 اگوست)رشته ورزشیساعتشمشیربازی(در صورت راه یابی ایران) از ساعت 1 بامداد نیمه نهایی و فینالتیراندازی(تفنگ سه وضعیت زنان)(مه لقا جام بزرگ و نجمه خدمتی)از ساعت 16:30 مقدماتی از ساعت 19:30 فینالوالیبال(ایران-کوبا)ساعت 17جودو وزن 100-کیلوگرم(جواد محجوب)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 فینالجمعه 22 مرداد(12 آگوست)رشته ورزشیساعتدوومیدانی(پرتاب دیسک)(احسان حدادی  و محمود صمیمی)از ساعت 17 مقدماتیدوومیدانی(پرتاب وزنه زنان)(لیلا رجبی)از ساعت 17 مقدماتیدوومیدانی(پیاده روی)(حمید زورآوند)از ساعت 22شنبه 23 مرداد(13 آگوست)رشته ورزشیساعتوزنه برداری دسته 85 کیلوگرماز ساعت 2:30 بامداددوومیدانی(پرش طول)(محمد ارزنده)از ساعت 3:50 بامداد مقدماتیدوومیدانی(دوی 100 متر)(حسن تفتیان و رضا قاسمی)از ساعت 17 مقدماتیدوومیدانی(پرتاب دیسک)(احسان حدادی و محمود صمیمی)از ساعت 17 فینالوالیبال (مصر -ایران)  ساعت 17یکشنبه 24 مرداد(14 آگوست)رشته ورزشیساعتوزنه برداری دسته 94 کیلوگرماز ساعت 2:30 بامداددوومیدانی(دوی 100 متر)(حسن تفتیان و رضا قاسمی)از ساعت 3:50 بامداد نیمه نهایی و فینالتیراندازی(تفنگ سه وضعیت مردان)(پوریا نوروزیان)از ساعت 16:30 مقدماتی از ساعت 20:30 فینالکشتی فرنگی اوزان 59 و 75 کیلوگرم(حمید سوریان و سعید عبدولی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 23:30 فینالدوشنبه 25 مرداد(15 آگوست)رشته ورزشیساعتکشتی فرنگی اوزان 85 و 130 کیلوگرم(حبیب اله اخلاقی و بشیر باباجان زاده)از ساعت 17:30 مقدماتی از ساعت 23:30 فینالوالیبال(ایران-روسیه)ساعت 22:30سه شنبه 26 مرداد(16 آگوست)رشته ورزشیساعتوزنه برداری دسته 105 کیلوگرم از ساعت 2:30 بامدادکشتی فرنگی اوزان 66 و 98 کیلوگرم(امید نوروزی  و قاسم رضایی)از ساعت 17:30 مقدماتی از ساعت 23:30 فینالچهارشنبه 27 مرداد(17 آگوست)رشته ورزشیساعتوزنه برداری دسته 105+کیلوگرماز ساعت 2:30 بامدادتکواندو وزن 58-کیلوگرم (فرزان عاشورزاده)از ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 یک چهارم نهایی و نیمه نهاییدوومیدانی (پرتاب چکش)(کاوه موسوی و پژمان قلعه نویی)از ساعت 17 مقدماتیپنجشنبه 28 مرداد (18 آگوست)رشته ورزشیساعتتکواندو وزن 58-کیلوگرم (فرزان عاشورزاده)در صورت راه یابیاز ساعت 3:30 بامدادشانس مجدد وفینالتکواندو وزن 57- کیلوگرم زنان(کیمیا علیزاده)از ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 یک چهارم نهایی و نیمه نهاییجمعه 29 مرداد (19 آگوست)رشته ورزشیساعتتکواندو وزن 57-کیلوگرم زنان(کیمیا علیزاده)از ساعت 3:30 شانس مجدد و فینالکشتی آزاد اوزان 57 و 74 کیلوگرم(حسن رحیمی و حسن یزدانی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 23:30 فینالتکواندو وزن 80-کیلوگرم(مهدی خدابخشی)از ساعت 16:30 مقدماتی از ساعت 22:30  یک چهارم نهایی و نیمه نهاییشنبه 30 مرداد(20 آگوست)رشته ورزشیساعتتکواندو وزن 80-کیلوگرم(مهدی خدابخشی)در صورت راه یابیاز ساعت  3:30 بامداد فینالکشتی آزاد اوزان 86 و 125 کیلوگرم(علیرضا کریمی  و کمیل قاسمی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 23:30 فینالتکواندو  وزن 80+کیلوگرم(سجاد مردانی)از ساعت 16:30 مقدماتیاز ساعت 22:30 یک چهارم نهایی و نیمه نهایییکشنبه 31 مرداد(21 آگوست)رشته ورزشیساعتتکواندو  وزن 80+کیلوگرم(سجاد مردانی)در صورت راه یابیاز ساعت 3:30 بامداد شانس مجدد و فینالکشتی آزاد اوزان 65 و 97 کیلوگرم(میثم نصیری  و رضا یزدانی)از ساعت 17:30 مقدماتیاز ساعت 23:30 فینالدوومیدانی(ماراتن)(محمد جعفر مرادی)از ساعت 17

برنامه کامل ورزشکاران ایران در المپیک

اسکای نیوز