ییلدیریم: امروز عید دموکراسی در ترکیه است

ییلدیریم: امروز عید دموکراسی در ترکیه است

گروه بین‌الملل: نخست‌وزیر ترکیه همراه با معاونانش و رییس ستاد کل نیروی های مسلح در مقابل خبرنگاران گفت: امروز عید دموکراسی را در ترکیه تجربه می‌کنیم. چکیده اظهارات ییلدیریم را بخوانید: تمام افراد دخیل در ساختار موازی که در این کودتای شکست خورده نقش داشته اند، چه نظامیان چه غیر نظامیان حساب پس خواهند داد. این خیانت را ملت ترک فراموش نخواهد کرد.هیچ کس نمی‌تواند با اراده، عشق به دموکراسی و آزادی ملت ما بازی کند.از تمام کشور های دوست که در کنار حکومت ما بودند و همدردی کردند، تشکر می‌کنیم.این کودتا که ریشه اش در ساختار موازی به رهبری فتح الله گولن است، با سوء استفاده از تسلیحات و مقام های ملی انجام شده و بسیار خائنانه تر از حرکت تروریستی پ.ک.ک در جنوب کشور تلقی می‌شود.با رهبری ریاست محترم جمهور و فرمانده ی کل قوا همه به عنوان ملت واحد در کنار هم خواهیم بود.از تمام ارگان ها، سازمان ها و تشکیلات های حامی حکومت سپاسگزاریم.تمام سیاستمداران، رهبران و احزاب سیاسی در کنار حکومت علیه کودتا مبارزه کردند، از این حرکت اجتماعی و نمونه ی ایشان نیز سپاسگزاریم.مرحله ی اول رفع کودتا تمام شده و وارد مرحله ی دوم آن شده ایم.امروز ساعت ۱۵ ب وقت آنکارا پارلمان ترکیه جلسه ی فوق العاده خواهد داشت.امروز را عید دموکراسی ترکیه است. مجازات کودتا در قانون اساسی و حقوق ترکیه مشخص است و دولت در این خصوص به دنبال بازگرداندن مجازات اعدام نیست.آمریکا باید برای اثبات دوستی خود فتح الله گولن را که رهبر این کودتاچی های خائن است به ما تحویل دهد تا برابر با قانون مجازات شود.

ییلدیریم: امروز عید دموکراسی در ترکیه است

گروه بین‌الملل: نخست‌وزیر ترکیه همراه با معاونانش و رییس ستاد کل نیروی های مسلح در مقابل خبرنگاران گفت: امروز عید دموکراسی را در ترکیه تجربه می‌کنیم. چکیده اظهارات ییلدیریم را بخوانید: تمام افراد دخیل در ساختار موازی که در این کودتای شکست خورده نقش داشته اند، چه نظامیان چه غیر نظامیان حساب پس خواهند داد. این خیانت را ملت ترک فراموش نخواهد کرد.هیچ کس نمی‌تواند با اراده، عشق به دموکراسی و آزادی ملت ما بازی کند.از تمام کشور های دوست که در کنار حکومت ما بودند و همدردی کردند، تشکر می‌کنیم.این کودتا که ریشه اش در ساختار موازی به رهبری فتح الله گولن است، با سوء استفاده از تسلیحات و مقام های ملی انجام شده و بسیار خائنانه تر از حرکت تروریستی پ.ک.ک در جنوب کشور تلقی می‌شود.با رهبری ریاست محترم جمهور و فرمانده ی کل قوا همه به عنوان ملت واحد در کنار هم خواهیم بود.از تمام ارگان ها، سازمان ها و تشکیلات های حامی حکومت سپاسگزاریم.تمام سیاستمداران، رهبران و احزاب سیاسی در کنار حکومت علیه کودتا مبارزه کردند، از این حرکت اجتماعی و نمونه ی ایشان نیز سپاسگزاریم.مرحله ی اول رفع کودتا تمام شده و وارد مرحله ی دوم آن شده ایم.امروز ساعت ۱۵ ب وقت آنکارا پارلمان ترکیه جلسه ی فوق العاده خواهد داشت.امروز را عید دموکراسی ترکیه است. مجازات کودتا در قانون اساسی و حقوق ترکیه مشخص است و دولت در این خصوص به دنبال بازگرداندن مجازات اعدام نیست.آمریکا باید برای اثبات دوستی خود فتح الله گولن را که رهبر این کودتاچی های خائن است به ما تحویل دهد تا برابر با قانون مجازات شود.

ییلدیریم: امروز عید دموکراسی در ترکیه است

خبرگزاری دانشگاه های کشور