انتصاب معاون فضای مجازی رسانه ملی

انتصاب معاون فضای مجازی رسانه ملی
مهندس رضا قدیمی با حکم رئیس رسانه ملی به عنوان معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما منصوب شد.
۱۰:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد


انتصاب معاون فضای مجازی رسانه ملی

مهندس رضا قدیمی با حکم رئیس رسانه ملی به عنوان معاون فضای مجازی سازمان صدا و سیما منصوب شد.
۱۰:۴۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد


انتصاب معاون فضای مجازی رسانه ملی

فروش بک لینک قوی

استخدام آموزش و پرورش