درخشش جابر انصاری با هت‌تریک؛/ استقلال حریفش را 4 تایی کرد

درخشش جابر انصاری با هت‌تریک؛/ استقلال حریفش را 4 تایی کرد
تیم علیرضا منصوریان مقابل گانزاسار ارمنستان با درخشش جابر انصاری صاحب پیروزی پُر گل شد.

درخشش جابر انصاری با هت‌تریک؛/ استقلال حریفش را 4 تایی کرد

تیم علیرضا منصوریان مقابل گانزاسار ارمنستان با درخشش جابر انصاری صاحب پیروزی پُر گل شد.
درخشش جابر انصاری با هت‌تریک؛/ استقلال حریفش را 4 تایی کرد

دانلود فیلم خارجی