روسیه آماده است ترکیه را دور بزند

روسیه آماده است ترکیه را دور بزند

خبرگزاری ایتارتاس به نقل از ایگور دمین، یک نماینده مسئول شرکت ترنسنفت اعلام کرد که اگر ترکیه گذرگاه بسفر در دریای سیاه را ببندد، روسیه خط لوله کافی برای عوض کردن مسیر نفتی کنونی و عرضه این کالا را دارد. دمین تصریح کرد: در قوانین بین المللی، ترکیه حق بستن این مسیر را ندارد و اگر برای این کار از روشهای غیردولتی استفاده کند ما خط لوله کافی در همه مسیرها داریم و به آسانی می توانیم نفت را افزون بر حمل ریلی، از طریق خط لوله های دروژبا، بی تی اس-١، بی تی اس-٢، آست- لوگا و پریمورسک انتقال دهیم. وی خاطرنشان کرد که طبق قرارداد مونترو، ترکیه تنها می تواند تردد کشتی های جنگی را در تنگه دریای سیاه کنترل کند و رفت و آمد کشتی های تجاری چه در صلح یا جنگ آزاد است. بنابراین هیچ مبنای قانونی برای ترکیه وجود ندارد که این تنگه را به سوی کشتی های روسی ببندد، بستن این تنگه و ممانعت از تردد کشتی های روسی از این مسیر که نفت و فرآورده های نفتی حمل می کنند به منزله نقض قوانین بین المللی و به خصوص قرارداد مونترو است. سالانه ٦٠ میلیون تن نفت خام غیر روسی از طریق تنگه بسفر حمل و نقل می شود و روسیه تنها ٣٢ تا ٣٥ میلیون تن نفت خام از این مسیر منتقل می کند. علاوه بر روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان که نفت خود را از طریق تنگه دریای سیاه حمل می کنند، کشورهای غربی که نفت خود را در آذربایجان و قزاقستان تولید می کنند نیز برای حمل، از این مسیر استفاده می کنند. روسیه برای حمل نفت خود می تواند به جای عبور از مسیر بسفر و دریای سیاه، از مسیرهای اروپایی و بنادر دریای بالتیک استفاده کند. نماینده ترنسنفت گفت: از دیدگاه مصرف کنندگان اروپایی، این مسیر کمی گرانتر خواهد بود. بنابراین، روسیه می تواند نفت خام را از طریق خط لوله باکو- تفلیس- جیحان و خط لوله اودسا- برودی انجام دهد؛ نفتی که شرکت قزاقی تنگیزشورون صادر می کند را می تواند از طریق خط ریلی روسیه منتقل کند و همچنین حدود ١٣ تا ١٥ میلیون تن نفت خام منابع دیگر دریای خزر را می تواند از طریق دریای سیاه حمل کند.

روسیه آماده است ترکیه را دور بزند

خبرگزاری ایتارتاس به نقل از ایگور دمین، یک نماینده مسئول شرکت ترنسنفت اعلام کرد که اگر ترکیه گذرگاه بسفر در دریای سیاه را ببندد، روسیه خط لوله کافی برای عوض کردن مسیر نفتی کنونی و عرضه این کالا را دارد. دمین تصریح کرد: در قوانین بین المللی، ترکیه حق بستن این مسیر را ندارد و اگر برای این کار از روشهای غیردولتی استفاده کند ما خط لوله کافی در همه مسیرها داریم و به آسانی می توانیم نفت را افزون بر حمل ریلی، از طریق خط لوله های دروژبا، بی تی اس-١، بی تی اس-٢، آست- لوگا و پریمورسک انتقال دهیم. وی خاطرنشان کرد که طبق قرارداد مونترو، ترکیه تنها می تواند تردد کشتی های جنگی را در تنگه دریای سیاه کنترل کند و رفت و آمد کشتی های تجاری چه در صلح یا جنگ آزاد است. بنابراین هیچ مبنای قانونی برای ترکیه وجود ندارد که این تنگه را به سوی کشتی های روسی ببندد، بستن این تنگه و ممانعت از تردد کشتی های روسی از این مسیر که نفت و فرآورده های نفتی حمل می کنند به منزله نقض قوانین بین المللی و به خصوص قرارداد مونترو است. سالانه ٦٠ میلیون تن نفت خام غیر روسی از طریق تنگه بسفر حمل و نقل می شود و روسیه تنها ٣٢ تا ٣٥ میلیون تن نفت خام از این مسیر منتقل می کند. علاوه بر روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان که نفت خود را از طریق تنگه دریای سیاه حمل می کنند، کشورهای غربی که نفت خود را در آذربایجان و قزاقستان تولید می کنند نیز برای حمل، از این مسیر استفاده می کنند. روسیه برای حمل نفت خود می تواند به جای عبور از مسیر بسفر و دریای سیاه، از مسیرهای اروپایی و بنادر دریای بالتیک استفاده کند. نماینده ترنسنفت گفت: از دیدگاه مصرف کنندگان اروپایی، این مسیر کمی گرانتر خواهد بود. بنابراین، روسیه می تواند نفت خام را از طریق خط لوله باکو- تفلیس- جیحان و خط لوله اودسا- برودی انجام دهد؛ نفتی که شرکت قزاقی تنگیزشورون صادر می کند را می تواند از طریق خط ریلی روسیه منتقل کند و همچنین حدود ١٣ تا ١٥ میلیون تن نفت خام منابع دیگر دریای خزر را می تواند از طریق دریای سیاه حمل کند.

روسیه آماده است ترکیه را دور بزند

دانلود ها پلاس