فراکسیون امید انتظار تک‌روی اعضا را نداشت

فراکسیون امید انتظار تک‌روی اعضا را نداشت

ابوالفضل سروش با اشاره به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برخلاف نظر فراکسیون امید از سوی یکی از اعضای این فراکسیون پیگیری می‌شود، اعلام کرد: استیضاح آقای ربیعی در دستور کار فراکسیون امید نیست و آقای وکیلی به‌شخصه پیگیر آن است.
عضو فراکسیون امید خاطرنشان با اشاه به گفت‌وگوی خود با وکیلی درباره طرح استیضاح وزیر کار خاطرنشان کرد:وکیلی تاکید دارد تنها زمانی این استیضاح را به جریان می‌اندازد که این طرح از مجمع فراکسیون امید رأی لازم را کسب کند. وکیلی به بنده گفت اگر طرح استیضاح وزیر کار در مجمع عمومی فراکسیون امید رأی لازم را کسب نکند،  آن را از دستور خارج می‌کند و دیگر پیگیر آن نخواهد بود.
فراکسیون امید انتظار نداشت وکیلی تک‌روی کند
 سروش در پایان با اشاره به واکنش عارف درخصوص بررسی خارج از فراکسیونی استیضاح وزیر کار در مجلس توسط یک عضو فراکسیون امید، گفت: آقای عارف و سایر اعضای فراکسیون انتظار داشتند آقای وکیلی به‌جای طرح استیضاح به صورت انفرادی، ابتدا طرح استیضاح وزیر کار را در فراکسیون مطرح می‌کردند.

فراکسیون امید انتظار تک‌روی اعضا را نداشت

ابوالفضل سروش با اشاره به طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که برخلاف نظر فراکسیون امید از سوی یکی از اعضای این فراکسیون پیگیری می‌شود، اعلام کرد: استیضاح آقای ربیعی در دستور کار فراکسیون امید نیست و آقای وکیلی به‌شخصه پیگیر آن است.
عضو فراکسیون امید خاطرنشان با اشاه به گفت‌وگوی خود با وکیلی درباره طرح استیضاح وزیر کار خاطرنشان کرد:وکیلی تاکید دارد تنها زمانی این استیضاح را به جریان می‌اندازد که این طرح از مجمع فراکسیون امید رأی لازم را کسب کند. وکیلی به بنده گفت اگر طرح استیضاح وزیر کار در مجمع عمومی فراکسیون امید رأی لازم را کسب نکند،  آن را از دستور خارج می‌کند و دیگر پیگیر آن نخواهد بود.
فراکسیون امید انتظار نداشت وکیلی تک‌روی کند
 سروش در پایان با اشاره به واکنش عارف درخصوص بررسی خارج از فراکسیونی استیضاح وزیر کار در مجلس توسط یک عضو فراکسیون امید، گفت: آقای عارف و سایر اعضای فراکسیون انتظار داشتند آقای وکیلی به‌جای طرح استیضاح به صورت انفرادی، ابتدا طرح استیضاح وزیر کار را در فراکسیون مطرح می‌کردند.

فراکسیون امید انتظار تک‌روی اعضا را نداشت

خبر فرهنگیان