مشهدی‌ها از نکونام تقدیر می‌کنند

مشهدی‌ها از نکونام تقدیر می‌کنند
مسئولان تیم مشهد در برنامه ای که روز چهارسنبه خواهند داشت از کاپیتان سابق تیم ملی ایران تقدیر خواهند کرد.

مشهدی‌ها از نکونام تقدیر می‌کنند

مسئولان تیم مشهد در برنامه ای که روز چهارسنبه خواهند داشت از کاپیتان سابق تیم ملی ایران تقدیر خواهند کرد.
مشهدی‌ها از نکونام تقدیر می‌کنند

موزیک سرا