اولین فصل بدون هادی نوروزی برای پرسپولیس

اولین فصل بدون هادی نوروزی برای پرسپولیس
پرسپولیسی ها در حالی فردا اولین دیدار خود را در لیگ برتر و در فصل شانزدهم آغاز خواهند کرد که کاپیتان فقیدشان در کنارشان نیست.

اولین فصل بدون هادی نوروزی برای پرسپولیس

پرسپولیسی ها در حالی فردا اولین دیدار خود را در لیگ برتر و در فصل شانزدهم آغاز خواهند کرد که کاپیتان فقیدشان در کنارشان نیست.
اولین فصل بدون هادی نوروزی برای پرسپولیس

خرید بک لینک رنک 5

فانتزی