دیبالا: پوگبا باید خودش تصمیم نهایی را بگیرد

دیبالا: پوگبا باید خودش تصمیم نهایی را بگیرد
مهاجم آرژانتینی یوونتوس معتقد است که تنها پل پوگبا می تواند بهترین تصمیم را برای آینده اش اتخاذ کند.

دیبالا: پوگبا باید خودش تصمیم نهایی را بگیرد

مهاجم آرژانتینی یوونتوس معتقد است که تنها پل پوگبا می تواند بهترین تصمیم را برای آینده اش اتخاذ کند.
دیبالا: پوگبا باید خودش تصمیم نهایی را بگیرد

تکست آهنگ