ادعای آ اس/ پافشاری رئال مادرید به جذب دیوید آلابا

ادعای آ اس/ پافشاری رئال مادرید به جذب دیوید آلابا
رئالی ها که پیشنهاد قبلیشان برای جذب آلابا از سوی مسئولان بایرن رد شده بود، مبلغ پیشنهادی خود را افزایش داده اند.

ادعای آ اس/ پافشاری رئال مادرید به جذب دیوید آلابا

رئالی ها که پیشنهاد قبلیشان برای جذب آلابا از سوی مسئولان بایرن رد شده بود، مبلغ پیشنهادی خود را افزایش داده اند.
ادعای آ اس/ پافشاری رئال مادرید به جذب دیوید آلابا

خرید vpn رایگان

لردگان