روزهای عصبی معامله‌گران دلار آزاد

روزهای عصبی معامله‌گران دلار آزاد
نوسان‌های محدود دلار در روزهای گرم انتهای تیرماه، معامله‌گران بازار ارز را بیش از پیش خسته و بعضا عصبی کرده است. در ادامه روند …

روزهای عصبی معامله‌گران دلار آزاد

نوسان‌های محدود دلار در روزهای گرم انتهای تیرماه، معامله‌گران بازار ارز را بیش از پیش خسته و بعضا عصبی کرده است. در ادامه روند …
روزهای عصبی معامله‌گران دلار آزاد

اسکای نیوز