روبن: مقایسه آنچلوتی و گواردیولا هنوز زود است

روبن: مقایسه آنچلوتی و گواردیولا هنوز زود است
آرین روبن، هافبک بایرن مونیخ عنوان کرد که هنوز برای مقایسه کردن بین پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی زود است.

روبن: مقایسه آنچلوتی و گواردیولا هنوز زود است

آرین روبن، هافبک بایرن مونیخ عنوان کرد که هنوز برای مقایسه کردن بین پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی زود است.
روبن: مقایسه آنچلوتی و گواردیولا هنوز زود است

موزیک سرا