نامه دردناک دختر پورحیدری پس از غیبت در مراسم تشییع

دختر پیشکسوت مرحوم استقلال از آمریکا پیامی را به مناسبت درگذشت وی منتشر کرد.

عسل پور حیدری

به گزارش سرویس ورزشی جام نیـوز، عسل پورحیدری که به دلیل تحصیل در آمریکا به سر می برد به دلیل برخی مشکلات نتوانست پس از فوت پدرش منصورخان به ایران برگردد.

وی با انتشار پیامی خطاب پدرش غم از دست دادن او را نمایان کرد:

«خوشا به حالت منصورخان،

خیل جمعیت را دیدی که به عشقت از سراسر ایران زمین آمده بودند؟

دیدی چگونه بدرقه ات کردند؟

دیدی چقدر مردمت دوستت دارند؟

همان مردمی که عمرت را به عشق آنها صرف کردی.

با عزت بار سفر بستی منصورخان همانطور که با عزت و شرافت زندگی کردی.

با رفتنت بیشتر شناختیم تو را.

تازه فهمیدیم چه جواهری بودی.

راستی منصورخان چرا هیچ کس علیه تو حرف نزد؟

چرا همه تو را دوست داشتند؟

راز این همه خوب بودنت چیست؟

کاشکی کمی از آرامش و خوب بودنت را به ما قرض می دادی پدر.

پدر زحمتکش ممنون بابت همه سال های عمرت که برای ما صرف کردی.

می دانم از بالا نظاره گر همه چیز هستی.

می دانک که می بینی عشق ورزیدن مان را.

سفرت خوش حاکم قلب های آبی… دیدار به قیامت

خوشا آنان که محبوبند نه مشهور»

عسل پورحیدری

منبع:

نامه دردناک دختر پورحیدری