رضایت از فرایند فروش خودرو در ایران کاهش یافت

رضایت از فرایند فروش خودرو در ایران کاهش یافت

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با ۲۵۶ هزار و ۱۶۶ نفر از خریداران خودروهای سواری عرضه شده از سوی ۱۷ شرکت خودروساز و واردکننده خودرو در ایران در سال گذشته (۱۳۹۴) مصاحبه کرده که نتایج آن نشان‌دهنده کاهش رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش این محصولات در ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته است. براساس نتایج این ارزیابی در حالی میانگین رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در ایران در زمستان ۱۳۹۴ معادل ۶۴۰ امتیاز از هزار امتیاز بوده است که این شاخص در سه ماهه قبل از آن (پاییز ۱۳۹۴) معادل ۶۴۱ امتیاز از هزار امتیاز بوده است. البته میانگین رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به سه ماهه اول و دوم این سال (بهار و تابستان ۱۳۹۴) افزایش یافته است. بهار ۱۳۹۴ میانگین رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در ایران معادل ۶۰۶ از هزار امتیاز و تابستان این سال معادل ۶۰۱ از هزار امتیاز بوده است.

رضایت از فرایند فروش خودرو در ایران کاهش یافت

شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با ۲۵۶ هزار و ۱۶۶ نفر از خریداران خودروهای سواری عرضه شده از سوی ۱۷ شرکت خودروساز و واردکننده خودرو در ایران در سال گذشته (۱۳۹۴) مصاحبه کرده که نتایج آن نشان‌دهنده کاهش رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش این محصولات در ایران در سه ماهه چهارم سال گذشته است. براساس نتایج این ارزیابی در حالی میانگین رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در ایران در زمستان ۱۳۹۴ معادل ۶۴۰ امتیاز از هزار امتیاز بوده است که این شاخص در سه ماهه قبل از آن (پاییز ۱۳۹۴) معادل ۶۴۱ امتیاز از هزار امتیاز بوده است. البته میانگین رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به سه ماهه اول و دوم این سال (بهار و تابستان ۱۳۹۴) افزایش یافته است. بهار ۱۳۹۴ میانگین رضایتمندی مشتریان از فرایند فروش خودروهای سواری در ایران معادل ۶۰۶ از هزار امتیاز و تابستان این سال معادل ۶۰۱ از هزار امتیاز بوده است.

رضایت از فرایند فروش خودرو در ایران کاهش یافت

خرید بک لینک رنک 1

ابزار رسانه